Stichting Abraao

Stichting Abraão is een liefdadigheidsinstelling die zich ten doel stelt mensen, instellingen en organisaties, waar ook ter wereld, te helpen.

Aktiviteiten

Momenteel wordt er geld ingezameld om een opvangcentrum voor de kansarmen in Brazilië op te zetten. Dit zal een toevluchtsoord worden, waardoor zij niet meer dag en nacht op straat hoeven te verblijven. In dit centrum zal er hard worden gewerkt aan het ontwikkelen van de eigen talenten. Zij zullen weer op eigen benen kunnen staan en een betere toekomst tegemoet kunnen zien.

Filosofie

Stichting Abraão gelooft dat God Eén is, waarin de liefde centraal straalt. Liefde voor een ieder, die tot uitdrukking komt in het helpen van mensen, waar ook ter wereld. Het bieden van hulp wordt gerealiseerd door het verlenen van onder andere financiële en geestelijke steun, naast het geven van scholing voor de zelfontwikkeling. Meer over de filosofie van de stichting vindt u in het boekje "EEN".

Donaties

Donaties aan Stichting Abraão zijn uiteraard van harte welkom. Met uw bijdrage kan de stichting vele mensen helpen. Zonder uw steun zullen velen verstoken blijven van noodzakelijke hulp.

Help ons helpen en doneer op NL65RABO0143.9963.55 t.n.v.

Stichting Abraao, Rabobank Houten.
Hartelijk dank voor uw steun!

Bron van inspiratie

In een visioen kreeg oprichtster Joseane een beeld te zien van een duif die in een fel licht tegen haar sprak. Ze werd Abraão genoemd, Portugees voor “Abraham”. Refererend aan het verhaal van Abraham in de bijbel is het logo van Stichting Abraão de duif tussen de sterren geworden.

Bestuursleden:


Joseane Santos Silva Borgman

.


Arthur Borgman

De oprichtingsakte is opgesteld op 2 januari 2012 bij Van Rhijn Notarissen te Zeist.

Stichting Abraão is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer is 54329655.

XXX